Polityka prywatności

1. Wstęp

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez niniejszą stronę internetową oraz media społecznościowe firmy jest APM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-716, Warszawa, ul. Bartycka 85 lok. U1), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801018. Można się z nami skontaktować pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres mailowy rodo@apm-development.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Zarówno w przypadku skorzystania z naszego formularza kontaktowego na stronie, jak i prowadzenia z nami korespondencji mailowej Państwa dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Jeżeli skorzystali Państwo z aktywnych przycisków znajdujących się na naszej stronie internetowej, a kierujących na nasze media społecznościowe znajdujące się na takich platformach jak Facebook, Instagram, YouTube, Państwa dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisami tj. Facebook. Portale te są współadministratorem Państwa danych. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej https://www.facebook.com/policy.php.

4. Czas przetwarzania
Jeśli kontaktowali się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, Państwa dane przetwarzamy do czasu udzielenia Państwu odpowiedzi. W przypadku prowadzenia korespondencji mailowej, Państwa dane są przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Dane przetwarzane w naszych mediach społecznościowych są przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody na ich przetwarzanie, odobserwowania naszego fanpage’u, odklikania przycisku „lubię to” lub usunięcia komentarza.

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
Każdej osobie, której dane są przez nas przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o uzasadniony interes administratora: – prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto, w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę lub w celu realizacji zawartej z nami umowy, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W sytuacji, w której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Wymogi podania danych osobowych
Podanie danych przy składaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub prowadzenia korespondencji mailowej jest niezbędne w celu udzielenie Państwu odpowiedzi oraz ogólnie pojętej komunikacji. Podanie danych na naszym fanpage’u jest dobrowolne.

7. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom, które świadczą nam usługi informatyczne (w tym hostingowe). Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Cookies

 1. Cookies (ciasteczka) to małe informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, zapisywane po stronie użytkownika, na przykład na dysku twardym. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają tylko na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku witryn wymagających logowania, do monitorowania ruchu na stronie, liczników, sond, reklam itp.
 3. Wykorzystujemy następujące rodzaje ciasteczek: a) sesyjne, b) stałe, c) zewnętrzne.
 4. Ciasteczka sesyjne są przechowywane tymczasowo i są usuwane automatycznie po zamknięciu strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
 5. Ciasteczka stałe pozostają w przeglądarce internetowej przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym.
 6. Ciasteczka zewnętrzne są wykorzystywane przez podmioty współpracujące z nami, m.in. Facebook, Google, Google Analytics, w celu prowadzenia statystyk, analizowania zachowań w internecie i rozumienia preferencji konsumenckich. Pełne informacje dotyczące polityki prywatności można znaleźć na odpowiednich stronach produktów: a) https://policies.google.com/privacy?hl=pl b) https://www.facebook.com/policies/cookies/
 7. Korzystamy z ciasteczek w następujących kategoriach: a) niezbędne, b) ustawienia, c) statystyki, d) marketingowe, e) inne.
  Niektóre ciasteczka są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Podstawą prawną do korzystania z niezbędnych ciasteczek jest uzasadniony interes administratora, tj. prawo do prowadzenia strony internetowej wspierającej naszą działalność oraz konieczność utrzymania jej bezpieczeństwa.
 8. W pozostałych przypadkach pytamy o zgodę na instalację ciasteczek przy pierwszej wizycie na naszej stronie, stąd podstawą prawną do ich wykorzystania jest zgoda użytkownika.
 9. W każdej chwili można zmienić ustawienia ciasteczek poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Poniżej wskazujemy linki do ustawień dla poszczególnych przeglądarek: a) Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl b) Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek c) Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies d) Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies e) Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.


9. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, jeśli będzie to konieczne lub pożądane ze względu na nowe przepisy prawne lub nowe wytyczne organu nadzorczego.

Kontakt

Skarzyszewska

APM Development Sp. z o.o.
ul. Bartycka 85 lok. U1
00-716 Warszawa

Skarzyszewska

Godziny pracy biura:
pn.-pt.: 8:30-16:30
sobota: nieczynne

  Formularz kontaktowy